Электрофорезийн аппарат
Хэрэглэгч хэрэглээндээ тохируулан багтаамж, хэмжээ, хэлбэрийг сонгох боломжтой
Лабораторит ашилана.Хэрэглэгч хэрэглээндээ тохируулан багтаамж, хэмжээ, хэлбэрийг сонгох боломжтой
 Буцах    Захиалах