Үйлчилгээ

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн халдваргүйтгэл, шавьжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийн үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд, зориулалтын тоног төхөөрөмж, Монгол улсад хэрэглэхийг зөвшөөрсөн бодис ашиглан хийдэг.

Химийн бодисыг хамгийн бага түвшинд хэрэглэх аргачлалыг үйлчилгээндээ нэвтрүүлсэн.

Ариутгал, халдваргүйтгэлийн үйлчилгээ
Захиалгат болон гэрээт үйлчилгээ үзүүлнэ.
- Албан байгууллага
- Айл өрх
- Нийтийн хоолны газар
- Сургууль, цэцэрлэг
- Олон нийтийн газар

Шавьж, мэрэгч хяналтын үйлчилгээ
Байгууллага, айл өрхөд захиалгат болон гэрээт үйлчилгээ үзүүлнэ.
- Урьдчилан сэргийлэх
- Нөхцөл байдлыг тодорхойлж, тохирсон арга хэмжээ авах
- Байнгын хяналт хийх
- Зөвлөгөө өгөх

Бидний давуу тал
- Салбартаа мэргэжсэн, туршлагатай
- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйн нөхцлийг ханган ажилладаг
- Тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан
- Үйлчилгээндээ батлагаа гаргадаг
- Хууль, эрхзүйн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг
- НӨТ төлөгч байгууллага

Үйлчилгээний хамрах хүрээ
- Халдваргүйтгэл (урьдчилан сэргийлэх, хуваарьт (улирлын...), халдварт, гоц халдварт, гадна орчны...)
- Ахуйн шавьж мэрэгч (жоом ялаа шумуул бясаа хачиг г.м шавьж, хулгана харх огтоно г.м мэрэгч)