Центрифуг
Хэрэглэгч хэрэглээндээ тохируулан хурд, хэмжээ, үйлдлийг сонгох боломжтой
Лабораторит ашигланаХэрэглэгч хэрэглээндээ тохируулан хурд, хэмжээ, үйлдлийг сонгох боломжтой
 Буцах    Захиалах