Амьсгалын замын халдварт өвчний түргэвчилсэн оношлуур
Амьсгалын замын халдварт өвчний түргэвчилсэн оношлуур * Сүрьеэ * Томуу А / B * Strep A
Амьсгалын замын халдварт өвчний түргэвчилсэн оношлуурСүрьеэТомуу А / BStrep A
 Буцах    Захиалах