Хоол боловсруулах эрхтний халдварт өвчний түргэвчилсэн оношлуур
Хоол боловсруулах эрхтний халдварт өвчний түргэвчилсэн оношлуур * H.pylori * Cholera * Rotavirus * Adenovirus * Typhoid
Хэрэглэх зааварчилгаатай танилцана уу.
 Буцах    Захиалах