Бэлгийн замаар халдварлах өвчний түргэвчилсэн оношлуур
Хроматографийн аргаар бэлгийн замаар халдварладаг өвчний үүсгэгч буйг шалгах оношлуур Syphilis - Тэмбүү *HIV - ХДХВ *Gonerrhea - Заг хүйтэн *Chlamydia - Хламид
Хэрэглэх зааварчилгаатай танилцана уу.
 Буцах    Захиалах