Perfektan® active 1 kg
Перацетатийн хүчил агуулсан эмнэлгийн багаж, хэрэг...
Хэрэглэх хүрээ Дурангийн дулаан, химийн ариутгалын өмнөх механик цэвэрлэгээнд ашиглана. Бүх төрлийн эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, уян болон хатуу дурангийн механик цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлд хэрэглэнэ. Дурангийн дулаан, химийн ариутгалын өмнөх механик цэвэрлэгээнд ашиглана. Бүх төрлийн эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, уян болон хатуу дурангийн механик цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлд хэрэглэнэ.
 Буцах    Захиалах