Даавар, нярайн түргэвчилсэн оношлуур
Даавар, нярайн түргэвчилсэн оношлуур * Toxo * Rubella * CMV * HSV * hCG * TSH-T3-T4
Даавар, нярайн түргэвчилсэн оношлуурToxoRubellaCMVHSVhCGTSH-T3-T4
 Буцах    Захиалах