Халдварт гепатитийн түргэвчилсэн оношлуур
Хроматографийн аргаар шалгах оношлуур * HBsAg * HCV * HAV * HEV
Хэрэглэх зааварчилгаатай танилцана уу.
 Буцах    Захиалах