Гелэн хор
Ахуйн шавьж мэрэгч устгалын бодис - гелэн хор
Зааврын дагуу хэрэглэнэ. Борлуулагчаас зааврыг авна. Эрсдэлтэй газруудад түрхэнэ.
 Буцах    Захиалах